سه شنبه 1 بهمن 1398 | Tuesday 21 January 2020

 

نمایندگی[1]


نمایندگی، هنر واگذاری اختیار و مسئولیت به دیگران (اغلب زیردستان)، برای به اتمام رساندن وظیفه‌ای به بهترین شکل است.

با سپردن اختیار انجام وظیفه و کار به فرد، در واقع به او فرصت داده اید تا تبدیل به فردی مولد و توسعه­ یافته شود.


برای رسیدن به موفقیت در تحویل وظایف، توجه به موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:


- مسئولیت و اختیارکامل در به سرانجام رساندن کار محول شده را به فرد واگذار کنید، چرا که حس مسئولیت‌پذیری و انگیزه‌‌ی انجام کار را در او تقویت می‌کند.
- شخص مناسب را انتخاب کنید: کار را به فردی که دارای مهارت و قابلیت لازم است، بسپارید.
- انتظارات و نتایج مورد نظر را به­طور واضح مشخص کنید: تمام اطلاعات مربوطه (چه کسی؟، چه چیز؟، چگونه؟، کجا؟، چرا؟) باید به فرد یا افراد  داده شود؛
- در سپردن مسئولیت و اختیار، از رصد کردن جزء به جزء هر حرکت فرد بپرهیزید، مادامی که نتایج مورد نظر را به دست می‌دهد، اجازه دهید با برنامه و تصمیم‌‌گیری خود پیش رود.
- دریافت بازخورد ‌‌‌به‌صورت دائمی در مورد پیشرفت پروژه از طریق جلسات منظم و گزارش‌های کتبی.
- راه‌اندازی و حفظ خطوط ارتباطی خوب و منظم.
- اگر پیشرفت پروژه کندتر از حد انتظار است، کار را از زیردستان نگیرید بلکه ترجیح شما همچنان ادامه‌‌ی کار با آنها باشد، افراد را تشویق کنید تا مسئولیت کندی پیشبرد پروژه را بپذیرند و در مقابل، کار آنها را به­ طور منظم ارزیابی کرده و پاداش عملکرد مناسب را فراموش نکنید.

در سپردن نمایندگی و مسئولیت؛ مهم است تاکید کنیم، زمانی که یک مدیر، مسئولیت و اختیار را به فردی منتقل می‌کند تا وظایف مشخصی را انجام دهد، هنوز مسئولیت دارد تا اطمینان حاصل

کند که نحوه‌‌ی انجام کار از همان استانداردی پیروی می‌کند که اگر مدیر درگیر بود، رعایت می‌شد. به بیان دیگر، اعطای نمایندگی مسئولیت و اختیار به شخصی دیگر، به معنای حذف مسئولیت از

مدیر نیست.

 

[1] Delegation

منابع:

- COMMUNITY-BASED ORGANISATION MANAGEMENT, Marta Chechetto-Salles and Yvette Geyer 2006.

- COMMUNITY BASED ORGANIZATIONS AND RURAL DEVELOPMENT, V. Divyathejomurthy, Journal of International Research of India, ISSN 2454-8707, VOLUME-II,ISSUE-III,  NOV-2016.

 تمامی حقوق این سایت متعلق به ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد می باشد.

Template Design:Dima Group