يكشنبه 24 آذر 1398 | Sunday 15 December 2019

 

روز گذشته اولین جلسه گروه‌های تخصصی طرح ارتباط داوطلبانه سمن ها با شورای اسلامی شهر تهران با حضور سمن‎های محیط زیستی شهر تهران، بعد از طی یک فرآیند اجرایی 6 ماهه و با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و همکاری کمیته‌های شورای شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد سمن های شهر تهران، روز گذشته اولین جلسه گروه‌های تخصصی طرح ارتباط داوطلبانه سمن ها با شورای اسلامی شهر تهران با حضور سمن‎های محیط زیستی شهر تهران، بعد از طی یک فرآیند اجرایی 6 ماهه و با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و همکاری کمیته‌های شورای شهر برگزار شد.

طرح "ارتباط داوطلبانه سازمان های مردم نهاد با شورای اسلامی شهر تهران" که در فاز ابتدایی برای مشارکت در "تصمیم سازی‎های شهر تهران" در حال اجرا است، تاکنون با حضور نمایندگان سمن‌های مختلف در ستاد سمن‌های شهر تهران مورد تحلیل، بررسی و نقد قرار گرفته است و در همین راستا نیز جلساتی جهت شفاف‌سازی طرح برای سمن‎ها و کمیته‎های شورای شهر، و کارگاه‎هایی با عنوان سیاست‌گذاری اجتماعی برای سمن‎ها تشکیل شده است.

این طرح در نظر دارد تا با برقراری ارتباط سازمان‌های مردم نهاد با شورای اسلامی شهر تهران، مجموعه مدیریت شهری را از ظرفیت این سازمان‎ها در تصمیم سازی‎های شهر تهران بهره‎مند کند. با اجرای این طرح در قالب گروه‎های تخصصی موضوعی، ارتباط سازمان های مردم نهاد با کمیته‌های تخصصی شورای اسلامی برقرار شده و می‌توانند نظرات و طرح‌های خود را با مدیران شهری مطرح کنند. همچین سمن ها در مقام مشاوره تخصصی همراه شورا خواهند بود و در تصمیم‎سازی‎ها نقش خواهند داشت. تا اواسط مردادماه 5 گروه تخصصی دیگر از این طرح که تعداد داوطلبان آنها به حدنصاب رسیده‎است، تشکل خواهد شد.

 تمامی حقوق این سایت متعلق به ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد می باشد.

Template Design:Dima Group