جمعه 1 آذر 1398 | Friday 22 November 2019

 

«تهران سمن» ویژه نامه تابستان ستاد سمن های شهر تهران با موضوع نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت شهری منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد سمن ها در این ویژه گفت و گوهایی با محسن هاشمی، محمد جواد حق شناس، شهیندخت مولاوردی و ابراهیم امینی در خصوص جایگاه و نقش سازمان های مردم نهاد و حقوق شهروندی انجام شده است.


همچنین برخی از اعضای شورای مرکزی ستاد سمن های شهر تهران مانند حجت نظری، ناهید خداکرمی، شهربانو امانی، مجید فراهانی، حسن خلیل آبادی و حسن موسوی چلک به بیان دیدگاههای خود در خصوص جایگاه ستاد و نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت شهری و توسعه پایدار پرداخته اند.


شایان ذکر است در این ویژه نامه اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از فعالان سازمان های مردم نهاد به مناسبت هفته تشکل ها و مشارکت های مردمی نکاتی را در خصوص اهمیت و جایگاه سازمان های مردم نهاد و ضرورت تقویت ستاد سمن های شهر تهران مطرح کرده اند.

 

 

Template Design:Dima Group