شنبه 16 فروردين 1399 | Saturday 4 April 2020

 

مصوبه تشکیل ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران

دانلود نمونه صورتجلسات سازمان های مردم نهاد

نمونه صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین امنایی

آیین نامه ها و قوانین مرتبط با سازمان های مردم نهاد

آیین نامه سازمان های مردم نهاد مصوب سال 1395                 

                 قوانین مالیاتی مربوط به سازمان های مردم نهاد

                راهنما و درخواست تاسیس سازمان مردم نهاد در سایت وزارت کشور

                راهنماو درخواست تاسیس سازمان مردم نهاد در سایت وزارت ورزش و جوانان

دریافت نمونه اساسنامه‌‎های سازمان‎های مردم نهاد (سمن) و سازمان های اجتماع محور (سام)

                اساسنامه-مجمع-عمومي-اعضا

                اساسنامه-مجمع-عمومي-امنا

                نمونه اساسنامه سازمان اجتماع محور(سام)

                اساس نامه سازمان مردم نهاد عضوپذیر

       اساس نامه سازمان مردم نهاد هیات امنایی (خیریه)

     

 تمامی حقوق این سایت متعلق به ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد می باشد.

Template Design:Dima Group