پنجشنبه 30 آبان 1398 | Thursday 21 November 2019

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برخی از مناطق عملیاتی که  سازمان های غیر دولتی به طور مستقل، و یا با همکاری سایر سازمان ها کار کرده اند:

سازمان مبتنی بر جامعه

Organization of the Community

مردم سالاری

Democracy

تحصیلات

Education

توسعه سازمانی

Enterprise Development

محیط

Environment

سلامت

Health

مسکن

Housing

حقوق بشر

Human Rights

زیر ساخت

Infrastructure

حق رای (امتیاز)

 Franchise

 

Template Design:Dima Group