جمعه 1 آذر 1398 | Friday 22 November 2019

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برخی از اصطلاحات مورد استفاده برای تعریف NGO بر مبنای فرمت سازمانی آن است:

 

سازمان غیر دولتی

Non-Governmental Organization

سازمان غیر انتفاعی

Non-Profit Organization

سازمان داوطلبانه خصوصی

Private Voluntary Organization

سازمان توسعه غیر دولتی

Non-Governmental Development Organization

سازمان غیر دولتی سازمان یافته دولتی [GONGO]

Government-Organized NGO [GONGO]

سازمان غیر دولتی سازماندهی کننده کمک مالی [DONGO]

Donor-Organized NGO [DONGO]

جنبش های اجتماعی

Social Movements

جامعه مدنی

Civil Society

سازمان اجتماع-محور

Community-Based Organization

سازمان مردم نهاد، تشکیل شده از افراد در بطن جامعه

People's Organization

سازمان های مردمی

Grassroots Organization [?]

 

Template Design:Dima Group