نشست هم اندیشی دبیران تشکل های محلی

آبان ۲۴, ۱۴۰۱,
نشست هم اندیشی دبیران تشکل ها ، صبح پنجشنب۱۶۰۷ ...ادامه مطلب

برگزاری جلسه شورای آموزش

آبان ۲۴, ۱۴۰۱,
به گزارش روابط عمومی ستاد سمن های شورای شه۱۵۸۵ ...ادامه مطلب

در ستاد سمن‌ها برگزار شد؛

آبان ۲۲, ۱۴۰۱, ,
نشست نقش تشکل‌های مردمی در مدیریت پسماند ن ...ادامه مطلب

نشست عصرانه نقش تشکل ها در مدیریت پسماند

آبان ۱۸, ۱۴۰۱
به گزارش واحد روابط عمومی ستاد سمن های شور۱۵۷۵ ...ادامه مطلب

نشست هم اندیشی دبیران تشکل های محلی

آبان ۱۷, ۱۴۰۱
تشکل های محلی فعال در ستاد سمن های شورای شه۱۵۸۵ ...ادامه مطلب