طرح دیده بانی شهری

امروزه اداره جوامع بشری، بدون حضور هماهنگ و مؤثر سه رکن مهم آن یعنی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی امکان‌پذیر نیست. سازمان‌های غیردولتی یکی از استوانه‌های جامعه مدنی است که ارتباط نزدیک با مردم جامعه دارند و سعی دارند مشکلات مردم را به حاکمیت منتقل سازند.

امروزه گسترش مشارکت عمومی در عرصه‌های مختلف به یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی جوامع و راهکاری مناسب برای تحقق «حقوق عمومی» تبدیل‌شده است، چراکه سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد مؤثرترین عامل مشارکت عمومی فعال در جامعه محسوب می‌شوند. یکی از راه‌های اصلی تأثیرگذاری بر روند قوانین و امور شهر، پایش مستمر سازمان‌های مردم‌نهاد است.

در طرح دیده‌بانی سعی می‌شود که سمن‌ها از روند امورات شهری آگاه باشند و با بررسی و پایش مداوم آن‌ها بر دقت، راستی و صحت امور نظارت کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخطی و یا ناکارآمدی از سوی مدیریت شهری با تهیه گزارش، ستاد سمن‌های شهر تهران را آگاه سازند تا با همکاری یکدیگر تلاش بر جلوگیری از روند مخرب داشته باشند.

  • اهداف طرح دیده بانی شهری
    • نظارت مردمی بر حسن اجرای تصمیمات مدیریت شهری‌ها توسط تشکل‌ها
    • نظارت مردمی در فعالیت‌های محلی و منطقه‌ای شهرداری تهران
    • ترویج مشارکت مردمی در سطوح شهری
    • توان‌افزایی سمن‎ها مرتبط با حوزه نظارت و مطالبه گری شهری