طرح دیده بانی شهری

امروزه اداره جوامع بشری، بدون حضور هماهنگ و مؤثر سه رکن مهم آن یعنی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی امکان‌پذیر نیست. سازمان‌های غیردولتی یکی از استوانه‌های جامعه مدنی است که ارتباط نزدیک با مردم جامعه دارند و سعی دارند مشکلات مردم را به حاکمیت منتقل سازند.

امروزه گسترش مشارکت عمومی در عرصه‌های مختلف به یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی جوامع و راهکاری مناسب برای تحقق «حقوق عمومی» تبدیل‌شده است، چراکه سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد مؤثرترین عامل مشارکت عمومی فعال در جامعه محسوب می‌شوند. یکی از راه‌های اصلی تأثیرگذاری بر روند قوانین و امور شهر، پایش مستمر سازمان‌های مردم‌نهاد است.

در طرح دیده‌بانی سعی می‌شود که سمن‌ها از روند امورات شهری آگاه باشند و با بررسی و پایش مداوم آن‌ها بر دقت، راستی و صحت امور نظارت کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخطی و یا ناکارآمدی از سوی مدیریت شهری با تهیه گزارش، ستاد سمن‌های شهر تهران را آگاه سازند تا با همکاری یکدیگر تلاش بر جلوگیری از روند مخرب داشته باشند.

اهداف طرح دیده بانی شهری

  • نظارت مردمی بر حسن اجرای تصمیمات مدیریت شهری‌ها توسط تشکل‌ها
  • نظارت مردمی در فعالیت‌های محلی و منطقه‌ای شهرداری تهران
  • ترویج مشارکت مردمی در سطوح شهری
  • توان‌افزایی سمن‎ها مرتبط با حوزه نظارت و مطالبه گری شهری