تاریخچه و معرفی ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران

طرح تشکیل ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران در دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری ارجاع شد. این طرح در دوره سوم شورا و در نودمین جلسه علنی در تاریخ ۲۰ فروردین ۸۷ با اکثریت قاطع اعضا تصویب و جهت اجرا به کمیسیون فرهنگی اجتماعی ابلاغ شد. ستاد هم اکنون، در دوره ی سوم (هر دوره چهار سال می‌باشد) فعالیت خود بسر می برد.

این ستاد در مقام تصمیم سازی یک شورای مرکزی متشکل از نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران دارد. چارت شورای مرکزی و چارت اجرایی ستاد توان افزایی به شرح ذیل است:

نگاهی به اهداف ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران

 • حمایت، تشویق و پشتیبانی از ایجاد و تشکیل سازمان­های مردم­نهاد و فعالیت قانونی آن­ها.
 • حمایت و پشتیبانی معنوی، حقوقی، تشکیلاتی و مالی از سازمان­ها و انجمن‎های مردم­نهاد.
 • ایجاد بانک اطلاعات از سمن­های شهر تهران با استفاده از امکانات موجود.
 • تلاش برای ارتقاء توانمندی، دانش و مهارت­های سازمان­های مردم­نهاد.
 • برقراری تعامل شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری و دیگر سازمان­ها، نهادها و مجموعه مدیریت شهری با سازمان­های مردم­نهاد به منظور تمهید شرایط و امکانات لازم برای فعالیت آن­ها.
 • مطالعه و امکان­سنجی جهت واگذاری تصدی­های شهری و شهرداری قابل واگذاری به این سازمان­ها.
 • تهیه، تدوین و تصویب دستورالعمل­ها و آیین­نامه­های مورد نیاز جهت انجام وظایف و مأموریت­های ستاد.

 

برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی با محوریت مدیریت مطلوب شهری اهم عملکرد ستاد در دوره ی سوم

 • برگزاری جلسات چندسویه با هدف ایجاد تعامل میان سازمان های مردم نهاد و مجموعه مدیریت شهری
 • برگزاری جلسات آشنایی مجموعه مدیریت شهری با نقش و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد
 • برگزاری نشست‎ها و همایش ها با هدف ایجاد ارتباط در بین سمن ها در جهت رفع موانع و نیاز های آنها و مشارکت و تصمیم سازی در برنامه ریزی های مدیریت شهری
 • نشست های هم اندیشی توسعه پایدار شهری همگام با سمن ها
 • نشست هم اندیشی شبکه های تشکل ها
 • همایش مدیریت مطلوب شهری، جایگاه و نقش سازمانهای مردم نهاد
 • نشست هم اندیشی مشارکت سازمانهای مردم نهاد در مراسم ماه محرم با تاکید بر پاسداشت محیط زیست و کاهش پسماند.
 • ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعات سمن ها و فعالان مدنی جهت برقراری ارتباط هر چه بیشتر سازمانهای مردم نهاد با ستاد توان افزایی و مجموعه مدیریت شهری
 • برقراری ارتباط و حضور در ۳۵۴ محله سطح شهر و گفت و گو با مدیران محلات و ایجاد بانک اطلاعاتی از سراهای محله، مدیران محله ها و نمایندگان سازمان های مردم نهاد در هیات امنای محله ها
 • برگزاری جلسه و ملاقات با سمن ها و موسسات جهت دریافت برنامه ها، طرح ها و ایده ها و برقراری تفاهم در انجام برنامه ها
 • شفاف کردن برنامه های اجرایی و تجزیه و تحلیل نشست ها و همایش ها با تشکیل تیم تسهیلگری
 • حمایت های تشکیلاتی، معنوی، حقوقی و مالی غیر مستقیم از فعالیت سمن‎ها
 • برگزاری کارگاه های متعدد برای توان افزایی و ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد
 • اولین دوره برگزاری کارگاه های نوین با هدف ایجاد فضای تعاملی و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد بوسیله دیگر سازمان های غیردولتی (کارگاه ها تخصص محور و در راستای عملی کردن هدف تسهیلگری ستاد اجرا می شود.)
 • تولید محتوای علمی، آموزشی و کاربردی و تطبیقی با هدف تقویت دانش بومی و معرفی ظرفیت ها در حوزه ی سازمان های مردم نهاد