فرم درخواست سمن سرا

مرحله ۱ از ۳

 • ماده ۱- تعاریف
  - سازمان‌ مردم‌نهاد (سمن): تشکلی که دارای مجوز فعالیت معتبر از نهادهای رسمی صدور مجوز کشوری و استانی (وزارت کشور، استانداری تهران، وزارت ورزش و جوانان، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، سازمان بهزیستی کشور، بهزیستی استان تهران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یا  نیروی انتظامی تهران بزرگ) و برای استفاده از خدمات ستاد حمایت و توان‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران در سامانه این ستاد ثبت‌نام نموده باشد. در این شیوه‌نامه از این به بعد «سمن» نامیده خواهد شد.
  - ستاد حمایت و توان‌افزایی سازمان‌های مردم‎‌نهاد شهر تهران: ستاد به استناد مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۱۸/۱۸۰۶۶ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران در راستای بهره ­گیری از ظرفیت ­های تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و هم‌چنین توان ­افزایی اعضای آن‌ها و نیز اثرگذاری هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی در فرآیندهای برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای مدیریت شهری تشکیل شده است.
  - سمن طرف قرارداد: هر «سمن» دارای مجوز فعالیت در محدوده شهر تهران که با سپردن وثایق لازم، قراردادی را با معاونت امور مناطق ستاد جهت دریافت خدمات از یکی از سمن‌سرای مناطق عقد نموده است.
  - سمن‌سرا: فضای اداری که توسط شهرداری مناطق تهیه و تجهیز شده و با مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت ستاد حمایت و توان‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران جهت فعالیت سمن‌های مستقر در محدوده مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران اداره و در اختیار سمن‌های طرف قرارداد، گذارده می‌شود.

  ماده ۲ - خدمات سمن‌سرا
  خدمات سمن‌سرا موارد ذیل شامل را می‌شوند که به صورت اشتراکی در فضای سمن‌سرای مناطق با تعیین وقت قبلی و پس از عقد قرارداد با ستاد به سمن‌ طرف قرارداد ارائه می‌شود:
  الف) میز فعالیت سمن (حداکثر ۵ نفر)
  الف) اتاق جلسات (حداکثر ۱۰ نفر)
  ب) اتاق برگزاری کارگاه (حداکثر ۲۵ نفر)
  پ) سالن برگزاری ‌نشست‌ها (حداکثر ۴۰ نفر)
  ت) قفسه اختصاصی سمن (حداکثر تا ۳ قفسه)
  ث) منشی تلفنی (نامحدود)
  ج) کارت ویزیت (حداکثر ۱۰۰۰ عدد)
  تبصره: لازم است تا در هر سمن‌سرا خدمات و امکانات رفاهی برای سمن‌های طرف قرارداد تا سر حد امکان فراهم شده و در اختیار ایشان قرار گیرد.

  ماده ۳- دریافت خدمات سمن‌سرا
  فرآیند دریافت خدمات سمن‌سرا با طی مراحل ذیل (به ترتیب) صورت خواهد پذیرفت:
  الف) تکمیل و ثبت فرم درخواست کتبی به صورت حضوری/ بر روی سامانه پنل کاربری ستاد مبنی بر نیاز به بهره‌بر‌داری از خدمات سمن‌سرا؛
  ب) بررسی فرم درخواست توسط کارشناس میز خدمت ستاد؛
  پ) معرفی سمن واجد شرایط توسط میز خدمت به معاونت امور مناطق ستاد؛
  ت) بررسی امکان ارائه خدمت به سمن‌سرا در سمن‌سرای مورد تقاضا توسط معاونت امور مناطق؛
  ث) تماس معاونت امور مناطق و دعوت متقاضی به این معاونت جهت عقد قرارداد اجارۀ شش‌ماهه؛
  ج) ارائه وثایق و عقد قرارداد اجاره شش‌ماهه و صدور دو نسخه معرفی‌نامه نماینده رسمی سمن طرف قرارداد به سمن‌سرای ارائه‌کننده خدمت بر طبق قرارداد؛
  چ) ارائه یک نسخه معرفی‌نامه به نماینده رسمی سمن طرف قرارداد؛
  ح) ارائه یک نسخه معرفی‌نامه به مسئول سمن‌سرای ارائه‌کننده خدمت بر طبق قرارداد اجاره؛
  خ) درخواست تلفنی/ بر روی سامانه پنل کاربری ستاد توسط سمن طرف قرارداد جهت دریافت نوبت استفاده از هر یک از خدمات سمن‌سرا؛
  د) بررسی درخواست سمن طرف قرارداد توسط میز خدمت ستاد و تنظیم وقت استفاده از خدمت؛
  ذ) اطلاع‌رسانی به سمن طرف قرارداد و مسئول سمن‌سرای مربوطه.
  تبصره ۱: اولویت عقد قرارداد و تخصیص خدمات سمن‌سراها با تقدم در ارائه درخواست است.
  تبصره ۲: هر سمن در طول قرارداد شش‌ماهه نمی‌تواند از خدمات سمن‌سراهای دیگر به جز سمن‌سرای طرف قرارداد خود بهره‌مند شود.

  ماده ۴- سقف ارائه خدمات
  سمن طرف قرارداد می‌تواند براساس ارزیابی معاونت توان‌افزایی از وضعیت سمن تا سقف تعیین شده در جدول ذیل از خدمات سمن‌سرا مربوطه بهره‌مند گردد.

  ردیف سطح توان‌افزایی سمن طرف قرارداد نوع خدمات قابل ارائه به سمن طرف‌ قرارداد سقف بهره‌مندی از خدمت
  ۱ مرحله دوم کارت ویزیت حداکثر ۱۰۰۰ عدد
  منشی تلفنی نامحدود
  قفسه اختصاصی سمن حداکثر ۱ قفسه
  اتاق جلسات حداکثر ۱۰۰ ساعت سالانه
  اتاق برگزاری کارگاه حداکثر ۴۰ ساعت سالانه
  سالن برگزاری ‌نشست‌ها حداکثر ۲۴ ساعت سالانه
  ۲ مرحله سوم کارت ویزیت حداکثر ۱۰۰۰ عدد
  منشی تلفنی نامحدود
  قفسه اختصاصی سمن حداکثر ۳ قفسه
      اتاق جلسات حداکثر ۲۰۰ ساعت سالانه
  اتاق برگزاری کارگاه حداکثر ۱۰۰ ساعت سالانه
  سالن برگزاری ‌نشست‌ها حداکثر ۷۲ ساعت سالانه
  میز فعالیت سمن حداکثر ۱ میز
  ۳ مرحله چهارم میز فعالیت سمن حداکثر ۱ میز
  تبصره: سمن‌های طرف قرارداد بر اساس سنوات فعالیت، تعداد اعضا و میزان فعالیت با ارزیابی معاونت توان‌افزایی ستاد به شرح جدول ذیل سطح‌بندی می‌شوند:

  ردیف مراحل توان‌افزایی  سنوات فعالیت تعداد اعضا میزان فعالیت
  ۱ مرحله اول در حال تأسیس - -
  ۲ مرحله دوم از تأسیس تا دو سال کمتر از ۵۰ عضو برگزاری کمتر از ۳ برنامه ۳۰ نفره و ۱ برنامه ۵۰ نفره طی دو سال گذشته بر اساس مستندات
  ۳ مرحله سوم از دو تا پنج سال پس از تأسیس بین ۵۰ تا ۱۲۰ نفر برگزاری کمتر از ۵ برنامه ۵۰ نفره و ۲ برنامه ۱۲۰ نفره طی سه سال گذشته بر اساس مستندات
  ۴ مرحله چهارم بیش از ۵ سال پس از تأسیس بیش از ۱۲۰ نفر برگزاری بیش از ۵ برنامه ۵۰ نفره و ۲ برنامه ۱۲۰ نفره طی سه سال گذشته بر اساس مستندات

  ماده ۵ - تمدید قرارداد
  سمن طرف قرارداد لازم است تا حداکثر یک ماه پیش از اتمام قرارداد درخواست کتبی خود را به صورت حضوری/ بر روی سامانه پنل کاربری ستاد ارائه نماید تا در فرصت مقتضی درخواست تمدید مورد بررسی قرار گیرد.
  تبصره ۱: تمدید اجاره برای حداکثر ۹ نوبت امکان‌پذیر خواهد بود.
  تبصره ۲: حداکثر بهره‌مندی هر سمن از مجموع سمن سراهای موجود در سطح شهر تهران نباید بیشتر از ۵ سال کامل شود.
  تبصره ۳: تمدید قرارداد با سمن‌سرایی جز سمن‌سرایی که پیشتر طرف قرارداد سمن بوده است، در صورت وجود ظرفیت خالی و بر اساس تقدم درخواست، بلامانع است.  

  ماده ۶ - وثایق ارائه شده توسط سمن
  مدیرعامل/ مسئول هر سمن موظف است در زمان عقد قرارداد اجاره یک فقره سفته به ارزش دویست میلیون ریال را جهت تعهد به حسن استفاده از امکانات و فضای سمن‌سرا به معاونت مالی، اداری و پشتیبانی ستاد تسلیم نماید.
  تبصره ۱: رقم سفته هر سال پس از تصویب این شیوه‌نامه با توجه به نرخ تورم سالیانه تعدیل خواهد شد.
  تبصره ۲: معاونت مالی، اداری و پشتیبانی موظف است تا به نمایندگی از ستاد به نگهداری و مراقب از سفته تسلیمی بپردازد. در صورت عدم ایجاد خسارت و حسن استفاده سمن از سمن‌سرا با تأیید مسئول سمن‌سرا این سفته پس از اتمام قرارداد به نماینده رسمی سمن طرف قرارداد عودت خواهد شد.

  ماده ۷ - پرسنل سمن‌سراها
  شهرداری هر منطقه موظف است در جهت اداره امور جاری سمن‌سرای منطقه، در هر سمن‌سرا حداقل ۲ نفر پرسنل (یک نیروی خدماتی و نگهبانی و یک نیروی اداری) تحت قرارداد خود را (رسمی یا پیمانی) به ستاد معرفی نماید. این پرسنل در محل سمن‌سرا و تحت نظارت معاونت امور مناطق ستاد فعالیت می‌نمایند.
  تبصره: ساعات حضور، شرایط کاری و شرح وظایف این پرسنل بر اساس نیازسنجی از سمن‌های طرف قرارداد هر سمن‌سرا به صورت مجزا توسط معاونت امور مناطق ستاد تعیین و به ایشان ابلاغ می‌گردد.  

  ماده ۸ - اصلاح شیوه‌نامه
  این شیوه‌نامه هر ۳ ماه پس از تصویب نهایی آن توسط شورای معاونین ستاد مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد و در صورت نیاز اصلاحات لازم در آن اعمال خواهد شد.  

  ماده ۹ - تصویب شیوه‌نامه
  این شیوه‌نامه در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۹ در شورای معاونین ستاد توان‌افزایی و حمایت از فعالیت‌ سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران در ۹ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رسید.