ستاد سمن‌های شهر تهران به سازمان‌های مردم نهاد عضو این ستاد برای برگزاری برنامه‌های خود فضای فعالیت با امکانات مناسب ارائه می‌کند. قابل توجه است که اختصاص این فضاها کاملا رایگان است و فقط نیازمند پر کردن فرم مخصوص به آن است. تصاویر سالن‌های این مجموعه از طریق زیر قابل مشاهده است.

فضای سالن کنفرانس

کلیک کنید

فضای برگزاری همایش

کلیک کنید

فضای سالن جلسات (کافه سمن)

کلیک کنید

گالری فضای نیمه باز

کلیک کنید