تشکیل ستاد ساماندهی فعالیت سازمانهای مردمنهاد در شهر تهران

ماده یکم (۱):

در اجرای بندهای دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و خصوصاً بند هفتم از ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و ملحقات بعدی آن مبنی بر اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و … و همچنین تصویب‌نامه هیئت‌ وزیران به شماره ۱۲۶۰۸/ت۲۴۳۶۷هـ به تاریخ ۸۱/۱۱/۹ در خصوص تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی با توجه به ضرورت تشکیل و سازمان‌دهی و حمایت سازمانهای مردم‌ نهاد با عنایت به نقش و جایگاه این سازمان‌ها در ارتقاء سطح مشارکت‌های اجتماعی مردم شهر تهران و برقراری تعامل آن‌ها با مجموعه مدیریت شهری و به‌ منظور حمایت و پشتیبانی از تشکیل و فعالیت بهینه سازمانهای مردمنهاد، ستاد ساماندهی فعالیت‌های سازمانهای مردمنهاد مرتبط با وظایف و اختیارات مدیریت شهری در شهر تهران تشکیل می‌شود.

تبصره

منظور از سازمان مردمنهاد عبارت از تشکیلات مردمی است که برابر قوانین و مقررات موضوعه تشکیل می‌شوند و شاخصه‌های آن‌ها غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و مستقل بودن است که با اهداف و وظایف و سازمان‌دهی مشخص که در اساس‌نامه آن‌ها تعریف‌ شده است در مراجع ذی‌ربط به ثبت رسیده‌اند.

ماده دوم (۲):

ترکیب اعضای ستاد

الف – دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر تهران با تصویب شورا.

‌ب – دو نفر نماینده از دیگر کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران (کمیسیون توسعه و عمران شهری و کمیسیون اقتصادی، برنامه‌ و بودجه و امور حقوقی) با تصویب شورا.

‌ج – یک نفر نماینده از وزارت کشور

‌د – یک نفر نماینده تام‌الاختیار از سوی شهردار تهران

هـ – دو نفر از کارشناسان خبره در این زمینه که دارای دانش (دارای مدرک حداقل کارشناسی) و تجربه حضور و همکاری با این سازمان‌ها را داشته باشد به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری و تصویب شورا.

و – سه نفر نماینده منتخب سازمانهای مردم‌ نهاد شهر تهران به نمایندگی از سوی آن‌ها

تبصره یکم (۱):

انتخاب نمایندگان منتخب سازمانهای مردم‌ نهاد شهر تهران به‌ موجب دستورالعملی است که به تصویب کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر تهران خواهد رسید.

تبصره دوم (۲):

ستاد مزبور می‌بایست حسب مورد از مسئولین و نمایندگان سایر دستگاه‌های ذی‌ربط جهت حضور در جلسات ستاد و ارائه نقطه نظرات کارشناسی دعوت نماید.

تبصره سوم (۳):

مسئولیت ستاد مزبور با کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر تهران و دبیرخانه آن با مسئولیت و تحت نظارت کمیسیون مزبور فعالیت خواهد نمود.

تبصره چهارم (۴):

ستاد مزبور موظف است حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی لازم اقدام نماید.

ماده سوم (۳):

وظایف ستاد

الف – تشویق و حمایت و پشتیبانی از ایجاد و تشکیل سازمانهای مردم‌ نهاد و فعالیت قانونی آن‌ها.

ب – حمایت و پشتیبانی معنوی، حقوقی، تشکیلاتی و مالی از سازمان‌ها و انجمن‌های مردم‌ نهاد.

ج – ایجاد بانک اطلاعاتی از سازمانهای مردم‌ نهاد در شهر تهران با استفاده از امکانات موجود.

د – برقراری تعامل شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران و دیگر سازمان‌ها و نهادها و دستگاه‌های اجرایی و مجموعه مدیریت شهری با سازمانهای مردم‌ نهاد به‌ منظور تمهید شرایط و امکانات لازم برای فعالیت‌های این سازمان‌ها درزمینهٔ تحقق اهداف و وظایف آن‌ها خصوصاً در مسائل زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، توسعه و عمران شهری و شهرسازی، حقوق شهروندی، هنری، ورزشی، تفریحی، امور تعاونی و امثالهم.

هـ – مطالعه و امکان‌سنجی جهت واگذاری تصدی‌های شهری و شهرداری قابل‌ واگذاری به این سازمان‌ها وفق ضوابط و تنظیم برنامه اجرایی لازم جهت این امر و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.

و – ایجاد زمینه تعامل و ارتباط پویا و منظم بین سازمانهای مردم‌ نهاد با هم در حوزه مدیریت شهری.

ز – تلاش جهت ارتقا توانمندی، سطح دانش و مهارت‌های سازمانهای مردم‌ نهاد.

ح – فراهم آوردن زمینه مشارکت و مشاورت در برنامه‌ریزی، طراحی و تصمیم‌سازی در اجرای پروژه‌های شهری در زمینه‌های مختلف وفق ضوابط و مقررات همچنین نظارت عام و ارزیابی در حسن اجرای پروژه‌های شهری به‌عنوان دیده‌بان و یار شورا.

ط – تهیه و تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مورد نیاز جهت انجام وظایف و مأموریت‌های ستاد.

تصویر سند این نوشته را در زیر می توانید مشاهده کنید