روابط عمومی
کارگاه مخاطب شناسی

سرفصل‌ها:

ارتباط با گروه ذی‌نفعان

روش پژوهشگری اجتماعی

مدرس:

کارگاه جذب عضو و کمپین سازی

سرفصل‌ها:

جذب اعضای جدید

کمپین از طراحی تا اجرا

مدرس:

کارگاه تولید محتوای رسانه ای

سرفصل‌ها:

استفاده و طراحی استراتژی در شبکه‌های اجتماعی برای سمن‌ها

تولید محتوا، تبلیغات استاندارد، دیجیتال مارکتینگ و استراتژی رسانه‌ای سمن‌ها

مدرس:

کارگاه کار با رسانه ها

سرفصل‌ها:

خبرنویسی و سواد رسانه‌ای

تهیه گزارش‌های تصویری از فعالیت‌های سمن

ارتباط با خبرگزاری‌ها و مطبوعات

آموزش ارتباط جمعی و روابط عمومی

مدرس:

اداری و تشکیلاتی
کارگاه اداری و حقوقییکشنبه ۲ آذر، شنبه ۸ آذر و یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸

سرفصل‌ها:

مباحث حقوقی تمدید مجوزها

نحوه توسعه سمن از طریق اعطای نمایندگی

اصول نامه‌نگاری اداری

 

مدرسان:

خانم یاسمن سماواتی

خانم دکتر مریم رجائیان

کارگاه HSE (طراحی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست)سه‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸

سرفصل‌ها:

بهداشت عمومی و محیط کار

ایمنی کار

محیط زیست

 

مدرس:

آقای دکتر نوید قنات‌آبادی

کارگاه مدیریت نیروی انسانیچهارشنبه ۵ آذر، چهارشنبه ۱۲ آذر، شنبه ۱۵ آذر، دوشنبه ۱۷ آذر و چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸

سرفصل‌ها:

منشور رفتاری در سمن‌ها (از پیش‌نیازها تا تدوین و چالش‌های آن)

مدیریت منابع انسانی

مدیریت تعارض در سازمان و روانشناسی ارتباط مؤثر با همکاران

 

مدرسان:

آقای دکتر مهرداد حمیدی نصر

آقای حسام‌الدین نراقی

کارگاه ICDL (تأییدیۀ بین‌المللی مهارت کار با کامپیوتر)پنج‌شنبه ۲۰ آذر، پنج‌شنبه ۲۷ آذر، پنج‌شنبه ۴ دی، پنج‌شنبه ۱۱ دی، پنج‌شنبه ۱۸ دی، پنج‌شنبه ۲۵ دی، پنج‌شنبه ۲ بهمن، پنج‌شنبه ۹ بهمن، پنج‌شنبه ۱۶ بهمن، پنج‌شنبه ۲۳ بهمن، پنج‌شنبه ۳۰ بهمن و پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

سرفصل‌ها:

مفاهیم اساسی IT

مقدمه‌ای بر WINDOWS

MS ACCESS

MS EXCEL

MS WORD

MS POWER POINT

 

مدرس:

آقای مهرداد حمیدی نصر

کارگاه توسعه سازمانیشنبه ۲۲ آذر، یکشنبه ۲۳ آذر و چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸

سرفصل‌ها:

هدف‌گذاری هوشمند

تحلیل ذینفعان

امکان‌سنجی و بسیج امکانات

 

مدرسان:

آقای دکتر محمد جواد زرین‌نگار

آقای دکتر بهنام فیض‌آبادی

کارگاه برنامه‌ریزیشنبه ۲۹ آذر، سه‌شنبه ۲ دی، شنبه ۶ دی و یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸

سرفصل‌ها:

برنامه‌ریزی عملیاتی

تکنینک‌های برنامه‌ریزی

اصول و مبانی برنامه‌ریزی و سازماندهی

 

مدرسان:

آقای دکتر فرشید رعایت صنعتی

خانم دکتر مژده قنبری

آقای دکتر محمدجعفر زرین‌نگار

کارگاه روش‌های حل مسئلهچهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸

سرفصل‌:

روش‌های حل مسئله

 

مدرس:

آقای دکتر سید علیرضا شجاعی

کارگاه نگرش سازمانیشنبه ۱۳ دی، یکشنبه ۱۴ دی، چهاشنبه ۱۷ دی ، شنبه ۲۰ دی و یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸

سرفصل‌ها:

تفکر سیستمی و کل‌نگری

نگرش‌های فرآیند‌گرا ، وظیفه‌گرا و نتیجه‌گرا

 

مدرسان:

آقای دکتر محمد‌جعفر زرین‌نگار

آقای دکتر سعید امامی

کارگاه ۵S (ساماندهی محیط کار)سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸

سرفصل‌ها:

ساماندهی

نظم و ترتیب

پاکیزه‌سازی

استانداردسازی

حفظ و نگهداری

 

مدرس:

آقای دکتر محمدجعفر زرین‌نگار

کارگاه سازمان‌دهیچهارشنبه ۲۴ دی، دوشنبه ۲۹ دی و چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸

سرفصل‌ها:

مهندسی فرآیند‌ها

طراحی چارت سازمانی کارا ، طراحی بانک اطلاعاتی، فرم، شماره و کارت عضویت

 

مدرسان:

آقای دکتر سعید امامی

آقای حسام‌الدین نراقی

کارگاه تیم‌‍سازیشنبه ۴ بهمن، یکشنبه ۵ بهمن و چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸

سرفصل‌ها:

کار تیمی و مهارت‌های تیم‌سازی

شبکه‌سازی

 

مدرسان:

آقای دکتر محمد حبیبی

آقای دکتر مرتضی روغنی

کارگاه تسهیل‌گرییکشنبه ۱۲ بهمن، سه‌شنبه ۱۴ بهمن، شنبه ۱۸ بهمن و دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸

سرفصل‌ها:

مدیریت مشارکتی

اصول و مبانی تسهیل‌گری

 

مدرسان:

خانم دکتر مژده قنبری

آقای دکتر عقیل تقی‌زاده

کارگاه ارائه طرح و تنظیم اسنادشنبه ۲۵ بهمن، یکشنبه ۲۶ بهمن، شنبه ۲ اسفند و یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸
- شنبه ۲ اسفند و یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۹ تا ۱۳

سرفصل‌ها:

اصول نگارش پروپوزال برای ارائه طرح‌های مطالعاتی و کاربردی

اصول تنظیم قرارداد

 

مدرسان:

آقای دکتر فرزاد حقیقی‌راد

آقای دکتر بهزاد هاشمی

کارگاه مدیریت پروژهچهارشنبه ۶ اسفند، شنبه ۹ اسفند، یکشنبه ۱۰ اسفند و چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸

سرفصل‌ها:

شش مرحله اصلی تعریف پروژه

پیاده‌سازی و اجرای پروژه

کنترل پروژه

برندسازی

 

مدرس:

آقای دکتر بهنام فیض‌آبادی

مالی
کارگاه بیمه و تأمین اجتماعیشنبه ۱۵ شهریور و شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ تا ۱۹

سرفصل‌ها:

قوانین و مقررات تأمین اجتماعی مرتبط با کارکنان

 

مدرس:

آقای دکتر محمود صفری

کارگاه حسابداریچهارشنبه ۱۹ شهریور، یکشنبه ۲۳ شهریور، چهارشنبه ۲۶ شهریور و یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ تا ۱۹

سرفصل‌ها:

حسابداری شرکت‌های غیرتجاری و مؤسسات غیرانتفاعی

 

مدرس:

آقای دکتر علیرضا مقدم

کارگاه جذب منابع مالییکشنبه ۶ مهر، چهارشنبه ۹ مهر، یکشنبه ۱۳ مهر و چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ تا ۱۹

سرفصل‌ها:

نحوه جذب منابع مالی از طریق حق عضویت و Fundraising

جذب سرمایه  (Sponsoring)

 

مدرس:

خانم الهه سفید بخت

کارگاه تنظیم بودجه و مدیریت مالیشنبه ۵ مهر، شنبه ۱۲ مهر، شنبه ۱۹ مهر و شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ تا ۱۹

سرفصل‌ها:

نحوه تهیه و تنظیم بودجه و برآورد هزینه‌ها

مدیریت بودجه و منابع مالی

 

مدرس:

آقای دکتر علیرضا مقدم

کارگاه شفافیت و گزارش‌گری مالیشنبه ۱۰ آبان، شنبه ۱۷ آبان، شنبه ۲۴ آبان و شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ تا ۱۹

سرفصل‌ها:

قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط با سمن‌ها

تکمیل دفاتر مالیاتی

نحوه تنظیم گزارش‌های مالی برای ارائه برون سازمانی

فواید و ابزار سنجش شفافیت مالی برای سمن‌ها

 

مدرسان:

آقای دکتر سید علیرضا مقدم

آقای دکتر محمدعلی  تراب زاده

آموزش‌های اولیه
کارگاه چگونگی ثبت سمناین دوره به صورت آنلاین برگزار شده است و هم‌اکنون می‌توانید آن را مشاهده کنید

سرفصل‌ها:

نظام حقوقی حاکم بر تأسیس و اداره سمن‌ها

آشنایی با انواع مختلف سمن‌ها

آشنایی با خدمات ستاد توانمندسازی و حمایت از سمن‌های تهران

آشنایی با سامانه توانمندسازی مشارکت‌های اجتماعی

 

مدرسان:

آقای حجت نظری

آقای بهمن مشکینی

آقای احسان ماکویی

خانم شمسی اسدی

کارگاه چگونگی فعالیت‌های داوطلبانه و جمعیاین دوره به صورت آنلاین برگزار شده است و هم‌اکنون می‌توانید آن را مشاهده کنید

سرفصل‌ها:

تاب‌آوری اجتماعی

دوره مقدماتی ترویج و حمایت‌گری

اصول و مفاهیم کار داوطلبانه

آشنایی با مفاهیم کار تیمی و مراحل ایجاد یک تیم پویا

 

مدرسان:

آقای محمد کاظم متولی

خانم بنفشه حیرت نگاری

آقای حسام الدین نراقی

کارگاه چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتیاین دوره به صورت آنلاین برگزار شده است و هم‌اکنون می‌توانید آن را مشاهده کنید

سرفصل‌ها:

آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط با سازمان‌های مردم‌نهاد

چگونگی جمع‌بندی حساب‌ها و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

 

مدرس:

آقای سعید یعقوبی