روابط عمومی
کارگاه مخاطب شناسی

سرفصل‌ها:

ارتباط با گروه ذی‌نفعان

روش پژوهشگری اجتماعی

مدرس:

کارگاه جذب عضو و کمپین سازی

سرفصل‌ها:

جذب اعضای جدید

کمپین از طراحی تا اجرا

مدرس:

کارگاه تولید محتوای رسانه ای

سرفصل‌ها:

استفاده و طراحی استراتژی در شبکه‌های اجتماعی برای سمن‌ها

تولید محتوا، تبلیغات استاندارد، دیجیتال مارکتینگ و استراتژی رسانه‌ای سمن‌ها

مدرس:

کارگاه کار با رسانه ها

سرفصل‌ها:

خبرنویسی و سواد رسانه‌ای

تهیه گزارش‌های تصویری از فعالیت‌های سمن

ارتباط با خبرگزاری‌ها و مطبوعات

آموزش ارتباط جمعی و روابط عمومی

مدرس:

اداری و تشکیلاتی
کارگاه اداری و حقوقی

سرفصل‌ها:

مباحث حقوقی تمدید مجوزها

نحوه توسعه سمن از طریق اعطای نمایندگی

اصول نامه‌نگاری اداری

مدرس:

کارگاه مدیریت

سرفصل‌ها:

منشور رفتاری در سمن‌ها (از پیش‌نیازها تا تدوین و چالش‌های آن)

مدیریت منابع انسانی

مدیریت تعارض در سازمان و روانشناسی ارتباط مؤثر با همکاران

مدرس:

کارگاه توسعه و برنامه ریزی

سرفصل‌ها:

هدف‌گذاری هوشمند

تحلیل ذینفعان

امکان‌سنجی و بسیج امکانات

برنامه ریزی عملیاتی

تکنینک‌های برنامه ریزی

اصول و مبانی برنامه ریزی و سازماندهی

مهندسی فرآیند ها

 

مدرس:

کارگاه سازمان دهی

سرفصل‌ها:

نگرش های فرآیند گرا ، وظیفه گرا و نتیجه گرا

تکنیک های نقشه شناختی

مدیریت مشارکتی

کار تیمی و مهارتهای تیم سازی

شبکه‌سازی

طراحی چارت سازمانی کارا ، طراحی بانک اطلاعاتی، فرم، شماره و کارت عضویت

مدرس:

کارگاه تسهیل گری

سرفصل‌ها:

اصول و مبانی تسهیل‌گری

مدیریت مشارکتی

مدرس:

کارگاه ارائه طرح و تنظیم اسناد

سرفصل‌ها:

اصول تنظیم قرارداد

اصول نگارش پروپوزال برای ارائه طرح‌های مطالعاتی و کاربردی

مدرس:

کارگاه مدیریت پروژه

سرفصل‌ها:

شش مرحله اصلی تعریف پروژه

پیاده‌سازی و اجرای پروژه

کنترل پروژه

برندسازی

مدرس:

مالی
کارگاه بیمه و تأمین اجتماعیشنبه ۱۵ شهریور ۹۹ و شنبه ۲۲ شهریور ۹۹

سرفصل‌ها:

قوانین و مقررات تأمین اجتماعی مرتبط با کارکنان

مدرس:

آقای دکتر محمود صفری

 

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است

کارگاه حسابداریچهارشنبه ۱۹ شهریور، یکشنبه ۲۳ شهریور، چهارشنبه ۲۶ شهریور و یکشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۵ تا ۱۹

سرفصل‌ها:

حسابداری شرکت‌های غیرتجاری و مؤسسات غیرانتفاعی

مدرس:

آقای دکتر علیرضا مقدم

 

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است

کارگاه جذب منابع مالییکشنبه ۶ مهر، چهارشنبه ۹ مهر، یکشنبه ۱۳ مهر و چهارشنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۵ تا ۱۹

سرفصل‌ها:

نحوه جذب منابع مالی از طریق حق عضویت و Fundraising

جذب سرمایه  (Sponsoring)

 

مدرس:

خانم الهه سفید بخت

 

مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است

کارگاه تنظیم بودجه و مدیریت مالیشنبه ۵ مهر، شنبه ۱۲ مهر، شنبه ۱۹ مهر و شنبه ۳ آبان ساعت ۱۵ تا ۱۹

سرفصل‌ها:

نحوه تهیه و تنظیم بودجه و برآورد هزینه‌ها

مدیریت بودجه و منابع مالی

 

مدرس:

آقای دکتر علیرضا مقدم

 

مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است

کارگاه شفافیت و گزارش‌گری مالیشنبه ۱۰ آبان، شنبه ۱۷ آبان، شنبه ۲۴ آبان و شنبه ۱ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۹

سرفصل‌ها:

قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط با سمن‌ها

تکمیل دفاتر مالیاتی

نحوه تنظیم گزارش‌های مالی برای ارائه برون سازمانی

فواید و ابزار سنجش شفافیت مالی برای سمن‌ها

 

مدرس:

آقای دکتر سید علیرضا مقدم

آقای دکتر محمدعلی  تراب زاده

 

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید

آموزش‌های اولیه
کارگاه چگونگی ثبت سمناین دوره به صورت آنلاین برگزار شده است و هم اکنون می توانید آن را مشاهده کنید

سرفصل‌ها:

نظام حقوقی حاکم بر تأسیس و اداره سمن‌ها

آشنایی با انواع مختلف سمن‌ها

آشنایی با خدمات ستاد توانمندسازی و حمایت از سمن‌های تهران

آشنایی با سامانه توانمندسازی مشارکت‌های اجتماعی

مدرس:

حجت نظری، بهمن مشکینی، احسان ماکویی، شمسی اسدی

 

برای مشاهده دوره اینجا را کلیک کنید

کارگاه چگونگی فعالیت‌های داوطلبانه و جمعیاین دوره به صورت آنلاین برگزار شده است و هم اکنون می توانید آن را مشاهده کنید

سرفصل‌ها:

تاب‌آوری اجتماعی

دوره مقدماتی ترویج و حمایت‌گری

اصول و مفاهیم کار داوطلبانه

آشنایی با مفاهیم کار تیمی و مراحل ایجاد یک تیم پویا

مدرس:

محمد کاظم متولی، بنفشه حیرت نگاری، حسام الدین نراقی

 

برای مشاهده دوره اینجا را کلیک کنید