ستاد سمن های شهر تهران بر اساس بند «الف» و بند «ب» ماده سوم مصوبه تشکیل، مبنی بر حمایت از سمن‌ها و تشویق شهروندان به فعالیت در سازمان های مردم نهاد، اقدام به راه اندازی صفحه معرفی سمن های شهر تهران کرده است. بر همین اساس سمن های متقاضی می‌توانند با تکمیل فرم زیر، آخرین اطلاعات خود را در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

 

امور اجتماعی

بیشتربیشتر