طرح ارتباط داوطلبانه سازمان های مردم نهاد ها با شورای اسلامی

گزارش طرح “تعامل سمن ‎ها با دانشگاه” گزارش طرح "تعامل سمن ‎ها با دانشگاه" در راستای درخواست های مطرح شده توسط تشکل ‌ها در سلسله نشست ‌های هم اندیشی سال ۹۷، طرح "تعامل سمن‌ ها با دانشگاه" توسط معاونت مشارکت اجتماعی ستاد سمن‎ ها تهیه و مقدمات اجرایی آن از دی ماه سال ۹۸ آغاز شد.از همان آغاز... مشارکت در طرح “ارتباط داوطلبانه سازمان‌های مردم نهاد با شورای اسلامی شهر تهران” طرح ارتباط داوطلبانه سازمان های مردم نهاد ها با شورای اسلامی مشارکت در طرح "ارتباط داوطلبانه سازمان‌های مردم نهاد با شورای اسلامی شهر تهران"
ستاد سمن های شهر تهران، از سمن‌های فعال شهر تهران جهت مشارکت در طرح ارتباط داوطلبانه سازمان‌های مردم نهاد با شورای اسلامی شهر تهران دعوت به عمل می آورد.

در این طرح که بیش از یک سال از شروع فعالیت آن میگذرد؛ سمن ها با کمیته های تخصصی شورای شهر در قالب گروه...
تفاهم ستادسمن‌ها و معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برای حمایت بیشتر از سازمان‌های مردم نهاد تفاهم ستادسمن‌ها و معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برای حمایت بیشتر از سازمان‌های مردم نهاد معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و ستاد توان¬افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران در راستای ارائه خدمات و حمایت‌های بیشتر از سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی ستاد سمن‌های شهر تهران، استعدادیابی و شناسایی اولیه، ساماندهی، توانمندسازی سمن‌ها و سازمان‌های...
سمن‌سراها گسترش یابند سمن‌سراها گسترش یابند معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه ظرفیت نیروی کار داوطلبانه در تهران بسیار بالاست، گفت: سمن‌سراها می‌تواند به ساماندهی این موضوع کمک کند و باید در تهران گسترش یابند.

به گزارش خبرنگار ستادسمن‌های شهر تهران، محمدمهدی تندگویان در مراسم امضای تفاهمنامه مشترک با ستادتوان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم...
توسعه زیرساخت‌های فعالیت مدنی در شهر تهران توسعه زیرساخت‌های فعالیت مدنی در شهر تهران رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران اعلام کرد که تا پایان سال در تمام مناطق ۲۲گانه شهرتهران سمن‌سراها به بهره‌برداری خواهند رسید.

به گزارش خبرنگار ستاد سمن‌های شهر تهران، حجت نظری در مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک با معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان که در محل این...