پیام دکتر سیّد اَحمد علوی پس از انتخاب به عنوان سرپرست ستاد سمن های شهر تهران پیام دکتر سیّد اَحمد علوی پس از انتخاب به عنوان سرپرست ستاد سمن های شهر تهران به گزارش روابط عمومی ستاد سمن های شهر تهران سید احمد علوی پس از انتخاب به عنوان سرپرست ستاد سمن های شهر تهران طی پیامی خطاب به سازمان های مردم نهاد شهر تهران از سمن ها برای یک دوره کار جهادی دعوت کرد.

علوی گفت: حال که با نظر مردم تهران به عنوان عضو شورا انتخاب...
انتخاب دکتر سیّد احمد علوی به عنوان سرپرست ستاد سمن های شهر تهران انتخاب دکتر سیّد احمد علوی به عنوان سرپرست ستاد سمن های شهر تهران با عنایت به معرفی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران طی حکمی دکتر سید احمد علوی، رئیس کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر را به عنوان سرپرست ستاد سمن های شهر تهران منصوب کرد. تعیین اعضای شورای مرکزی ستاد سمن ها ی شهر تهران تعیین اعضای شورای مرکزی ستاد سمن ها ی شهر تهران به گزارش روابط عمومی ستاد سمن های شهر تهران، در جلسه دهم صحن شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم که صبح امروز برگزار شد، اعضای شورای مرکزی ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران با رای اکثریت به تصویب رسید.

اعضای منتخب شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در...
بازدید سید احمد علوی، عضو شورای شهر تهران از ستاد سمن ها بازدید سید احمد علوی، عضو شورای شهر تهران از ستاد سمن ها علوی در بازدید از ستاد سمن‌های شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد؛

اولویت‌های زندگی شهروندان تهرانی در دستور کار ستاد سمن‌ها

عضو شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از ستاد سمن‌های شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: اولویت‌های زندگی شهروندان تهرانی باید در دستور کار ستادسمن‌ها قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد سمن ها سید احمد علوی،...
آغاز به کار «سامانه سمن های شهر تهران» آغاز به کار «سامانه سمن های شهر تهران» با توجه به ضرورت هوشمندسازی و بهره گیری از امکانات مدرن در ارتباطات اجتماعی و همچنین با عنایت به محدودیت هایی که شیوع ویروس کرونا بوجود آورد، ستاد سمن های شهر تهران با توجه به رسالت خود به عنوان پلی میان سازمان های مردم نهاد و مدیریت شهری، سامانه ای تحت عنوان «سامانه سمن های...