صد روز با ستاد سمن های شهر تهران صد روز با ستاد سمن های شهر تهران گزارشی تیتروار از انبوه فعالیت های همکاران ما در ستاد سمن‌ها
امیدواریم در راستای خدمت رسانی، هم افزایی، توان افزایی و تسهیلگری برای اعضای سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی در ۱۰۰ روز آینده گزارشی بسیار مفصل تر ارائه کنیم.
با انعقاد تفاهمنامه با مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران؛ ارائه تخفیف و برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان برای اعضای سمن‌ها با انعقاد تفاهمنامه با مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران؛ ارائه تخفیف و برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان برای اعضای سمن‌ها  

با انعقاد تفاهمنامه همکاری میان ستاد سمن های شهر تهران و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران از این پس ضمن برگزاری دوره های رایگان ویژه سمن ها، برای دریافت مدرک کارشناسی نیز به اعضای سمن ها تخفیف داده می شود.

صبح امروز تفاهمنامه همکاری های مشترک ستادسمن های شهر تهران و مرکز آموزش و تحقیقات...
رئیس کمیته‌های کارگروه فرهنگی انتخاب شد رئیس کمیته‌های کارگروه فرهنگی انتخاب شد اولین جلسه تشکیل کارگروه فرهنگی با دستور جلسه ابلاغ آیین نامه و انتخابات رییس کارگروه فرهنگی، برگزار شد.
هدف از تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی ایجاد مقام مشورتی برای سازمان های مردم نهاد و شناسایی مشکلات و موانع سمن ها و رفع آنها در حوزه مدیریت شهری و شورای شهر و همچنین رفع مشکلات...
رئیس کمیته‌های کارگروه محیط زیست و مدیریت بحران انتخاب شد رئیس کمیته‌های کارگروه محیط زیست و مدیریت بحران انتخاب شد اولین جلسه تشکیل کارگروه محیط زیست و مدیریت بحران با دستور جلسه ابلاغ آیین نامه و انتخابات رییس کارگروه محیط زیست و مدیریت بحران، برگزار شد.
هدف از تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی ایجاد مقام مشورتی برای سازمان های مردم نهاد و شناسایی مشکلات و موانع سمن ها و رفع آنها در حوزه...
تشکیل کارگروه سلامت سمن ها در ستادسمن های شهر تهران تشکیل کارگروه سلامت سمن ها در ستادسمن های شهر تهران اولین جلسه تشکیل کارگروه سلامت با دستور جلسه ابلاغ آیین نامه و انتخابات رییس کارگروه سلامت، در ستاد سمن های شهر تهران برگزار شد.
هدف از تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی ایجاد مقام مشورتی برای سازمان های مردم نهاد و شناسایی مشکلات و موانع سمن ها و رفع آنها در حوزه مدیریت شهری...