نامگذاری یک بوستان به نام «سمن ها» نامگذاری یک بوستان به نام «سمن ها» در هفته جهانی سمن ها، یک بوستان ۱۸.۵ هکتاری در منطقه ۲۲ به نام «سمن ها» نامگذاری شد.
صبح امروز با حضور سیداحمد علوی، عضو شورای شهر تهران و سرپرست ستاد سمن های شهر تهران و محمدی انارکی، شهردار منطقه ۲۲ یک بوستان به نام «سمن ها» نامگذاری شد.
این بوستان ۱۸.۵ هکتاری که بیشتر درختان آن...
با حضور عضو شورای شهر تهران؛ انعقاد تفاهمنامه همکاری ستاد سمن ها با بسیج دانشجویی با حضور عضو شورای شهر تهران؛ انعقاد تفاهمنامه همکاری ستاد سمن ها با بسیج دانشجویی با انعقاد تفاهمنامه ای میان ستاد سمن های شهر تهران با سازمان بسیج دانشجویی، اعضای سمن های فعال در تهران می توانند از ظرفیت های بسیج دانشجویی بهره مند شوند.
دیروز تفاهم نامه ای مابین ستاد توان افزایی شهر تهران و سازمان بسیج دانشجویی با هدف تقویت و توسعه خدمت رسانی به سمن ها، در هفته...
با حضور عضو شورای شهر تهران؛ انعقاد تفاهمنامه همکاری ستاد سمن ها با میراث فرهنگی تهران با حضور عضو شورای شهر تهران؛ انعقاد تفاهمنامه همکاری ستاد سمن ها با میراث فرهنگی تهران با انعقاد تفاهمنامه میان ستاد سمن های شهر تهران با میراث فرهنگی تهران، اعضای سمن های فعال در تهران می توانند از ظرفیت های میراث فرهنگی بهره مند شوند.
دیروز تفاهم نامه‌ای مابین ستاد توان افزایی شهر تهران و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با هدف تقویت و توسعه خدمت رسانی...
تبریک روز جهانی سمن‌ها توسط رئیس شورای شهر تبریک روز جهانی سمن‌ها توسط رئیس شورای شهر
چمران، رییس شورای شهر تهران:
امروز روز جهانی سازمان‏های مردم نهاد است و از آنجایی که شورا از دل مردم برخواسته و اعضای آن نمایندگان مردم هستند و با همه اقشار مردم ارتباط صمیمیانه دارند، سازمان‎های مردم نهاد را یکی از گروه‏های موثر می ‏داند که بسیاری مسائل را در شهر و کشور رصد می‏...
سرپرست ستاد سمن ها خواستار شد؛ شکل گیری تعامل و همکاری شفاف مدیریت شهری با سمن ها سرپرست ستاد سمن ها خواستار شد؛ شکل گیری تعامل و همکاری شفاف مدیریت شهری با سمن ها عضو شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت های سمن ها در اداره امور شهر تهران گفت: نباید با شعارهای پوچ سمن ها را دلسرد کنیم.
سید احمد علوی، عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در پنجاهمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به هشتم اسفند روز...